top of page
contactbg-7a1d67ba.png

İnovasyon Programı

İnovasyon hizmet programımızın bir parçası olarak, işletmelerin stratejik hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için etkili stratejiler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Deneyimli danışmanlarımız, işletmelerin mevcut durumlarını değerlendirir, pazar analizleri yapar ve gelecekteki fırsatları belirler. Daha sonra, işletmelerin kısa ve uzun vadeli hedeflerini destekleyen özelleştirilmiş bir strateji planı oluştururuz.

Stratejik Danışmanlık

İnovasyon hizmet programımızın bir parçası olarak, işletmelerin stratejik hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için etkili stratejiler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Deneyimli danışmanlarımız, işletmelerin mevcut durumlarını değerlendirir, pazar analizleri yapar ve gelecekteki fırsatları belirler. Daha sonra, işletmelerin kısa ve uzun vadeli hedeflerini destekleyen özelleştirilmiş bir strateji planı oluştururuz.

iş görüşmesi
Modern Bir Kubbenin İçi

Ürün Geliştirme ve İnovasyon

Ürün geliştirme ve inovasyon, işletmelerin rekabet avantajını sürdürmeleri ve büyümeleri için kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda, işletmelerin mevcut ürün ve hizmetlerini iyileştirme ve yeni ürünler geliştirme konusunda destek sağlıyoruz. Pazar araştırması yaparak tüketici ihtiyaçlarını anlarız, yaratıcı fikirler geliştirir ve bu fikirleri gerçek ürünlere dönüştürme sürecinde işletmelere rehberlik ederiz. Bu sayede, işletmeler müşteri beklentilerini karşılayan yenilikçi ürünler sunar ve pazarda rekabet avantajı elde ederler.

- Final Sale -

Get 30% Off

 • Temel Düzey

  2.000₺
  Her ay
  Girişimci Olmak İçin Temel İhtiyaçlar
   
  • Danışmanlık
  • Birebir toplantılar
  • Analiz (İş Modeli, Finansal, Marketing)
  • Eğitim (Aylık 2 Eğitim)
  • Etkinliklere Katılım
  • Mentor Ağı Erişim ( Aylık 2 Mentorluk)
 • Üst Düzey

  5.000₺
  Her ay
  Girişimci Olmak İçin En Etkili Program
   
  • Danışmanlık (Birebir)
  • Mentorluk (Ayda 4)
  • İş Geliştirme
  • Analiz Desteği (Finans, Marketing, İş Modeli, Araştırma)
  • Etkinliklere Katılım
  • Birebir Eğitim
bottom of page